Mitchell & Sancia's anniversary session on White Magazine